Tjänster

Innehållsförteckning

Våra begravningstjänster i Tingsryd

Som begravningsbyrå i Tingsryd tillhandahåller vi alla de tjänster som tillhör en begravning. Vi har också tjänster inom familjejuridik och administration av dödsbon.

Kostnadsfri rådgivning för begravningar i Tingsryd.

Boka personlig och kostnadsfri rådgivning med någon av våra erfarna rådgivare.
Boka gratis rådgivning här

Vi genomför begravningar i Tingsryd

Vi är en begravningsentreprenör som ger full service för begravningar enligt Svenska Kyrkans och andra trossamfunds ordningar.

Familjejuridik genom begravningsbyrån i Tingsryd

Dödsfall innebär inte bara sorg och saknad, och en begravning. Det tillkommer administration av den avlidnes tillgångar också, samt ett arvskifte som ska genomföras. Vår begravningsbyrå i Tingsryd tillhandahåller tjänster inom de juridiska och administrativa områdena också.

Dödsannons, telegram och blommor

Även om inte alla vill ha dem så är dödsannonser vanliga inför en begravning. Vi kan hjälpa dig som är anhörig med en sådan. Vi kan också ta emot telegram från personer som inte kan närvara vid begravningen samt beställa blommor för de sörjande som hör av sig till oss.

Mat och samkväm

Det är väldigt vanligt med ett samkväm i samband med en begravning. Ofta äger samkvämet rum i ett församlingshem men andra lokaler är också vanliga. Vår begravningsbyrå kan hantera alla förberedelser inför och under ett samkväm efter en begravning.

Kyrkor för begravningar i Tingsryds kommun

Vår begravningsbyrå kan hantera begravningar i alla kyrkor i Tingsryds kommun. Några av de vanligaste kyrkorna är Väckelsångs kyrka, Urshults kyrka, Linneryds kyrka, Tingsås kyrka och Älmeboda kyrka.

Kyrkogårdar i Tingsryd

Det finns flera kyrkogårdar i Tingsryd som vi kan arrangera jordfästning på. Några kyrkogårdar i Tingsryd är Tingsås, Väckelsång, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Älmeboda och Södra Sandsjö församlings kyrkogård.

Author photo
Josef
Skribent
Josef är en erfaren journalist och skribent som i många år har arbetat som frilansare. Numera är han ansvarig för innehållet på denna webbplats samt för alla dess artiklar och guider.